Có quá muộn để cứu đại dương?

Có quá muộn để cứu đại dương?

06:56 17/11/2021 0

Các nhà khoa học khẳng định việc chữa lành đại dương sẽ vô cùng khó khăn và nếu chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ, có thể sẽ là quá muộn.